Trobada Anarquista de Catalunya

El 29 de junio en Barcelona tendrá lugar un encuentro de colectivos y grupos anarquistas de Catalunya. Se trata de la constatación del crecimiento que el movimiento libertario ha tenido en los últimos años. No es casual que se organicen estos encuentros, y que se esté hablando de crear una organización anarquista en Catalunya. El movimiento anarquista barcelonés lleva un año en pleno proceso de debates internos y no pocas veces aparece recurrentemente el tema de la organización.

La aparición de las asambleas libertarias de barrio y de universidad han dado una nueva vida al anarquismo de Barcelona que aparece ahora como bastante más estructurado y organizado que en la década pasada. Precisamente, una de estas asambleas de barrio, reconstituida en el colectivo Acció Llibertària de Sants, convoca el encuentro.

Signo de esta renovada vitalidad también, son los encuentros de l'Anarquia al Carrer, que trata de llevar las ideas y luchas anarquistas o en las que están envueltas las anarquistas, a la calle. En este caso se coincide con las jornadas libertarias que organiza la Asamblea Libertaria del Clot. En la jornada de este sábado se incluye una manifestación antirrepresiva por los detenidos del Clot durante la pasada huelga del 29M (2013), ya que pasarán a juicio el 5 de junio. En este mes de junio también se organiza la Mostra del Llibre Anarquista en el barrio de Sant Andreu.

El texto de la convocatoria:

INTRODUCCIÓ

Amb l’arribada de la crisi, hem vist com s’aguditza la conflictivitat social, determinades situacions ens fan veure que en el que portem tant temps insistint, la no criminalització de la violència és possible. No solament això, molta gent externa al gueto es suma i la utilitza com a recurs quan no té una altra opció. Molts comencem a qüestionar-nos el que semblava que era el nostre principal objectiu polític, l’ús de la violència i la conflictivitat social com a fi en si mateix quan s’interromp el funcionament d’un Parlament i fins i tot d’una ciutat amb la diversitat de tàctiques, utilitzant la resistència passiva i també activa. Comencem a veure la necessitat de generar alternatives a aquest món, que és necessari crear referents polítics als barris i pobles que mitjançant el seu treball i pràctica diaris demostrin que el nostre ideal va més enllà de la conflictivitat generada en moments puntuals.

La idea d’aquesta trobada sorgeix de l’anàlisi de les vivències que com a col•lectiu hem experimentat al llarg d’aquest any i de la nostra percepció de com s’estructura el moviment llibertari o anarquista en l’actualitat, sorgeix d’una necessitat de conèixer-nos que molts compartim i que al llarg d’aquest any s’ha materialitzat mitjançant trobades i debats entre companys, ja siguin els organitzats per diferents grups o col•lectius anarquistes o aquells que de manera informal es donen en el dia a dia. Ens veiem doncs amb la necessitat com a grup de plantejar aquesta trobada amb una sèrie de punts a debatre de cara a poder avançar i construir una mica d’aquesta necessitat que molts tenim.

Com a experiència veiem necessari plasmar sobre el concret des d’on sorgeix el nostre actuar polític com a grup anarquista, no amb l’ànim de marcar una línia política única en aquesta trobada si no per entendre sobre que base política sorgeix la nostra necessitat d’ajuntar-nos. Acció Llibertària de Sants és un grup anarquista de caràcter públic, amb una projecció de treball local, que aspira a construir un moviment polític propi de caràcter anticapitalista i antiautoritari, sent per a nosaltres sinònims d’anarquista o llibertari. La nostra lluita s’encamina amb la voluntat de la transformació social sobre la base dels principis anarquistes, entenent-nos no com a referent polític únic, sinó com a part d’un ampli ventall de possibilitats i actuars anàrquics amb els quals ens solidaritzem i amb els companys dels quals compartim altres necessitats o finalitats.

TROBADA

L’àmbit geogràfic d’on sorgeix aquesta Trobada és Catalunya, principalment perquè compartim unes estructures de poder a les quals combatre (marc repressiu i legal) i perquè ens costa pensar en necessitats concretes del nostre quefer polític actual que vagin més enllà d’aquest àmbit territorial (proximitat geogràfica). Per a les necessitats del més enllà existeixen altres mecanismes al nostre abast que poden ser desenvolupats en un altre moment.

- Objectiu de la trobada: posada en comú de recursos i necessitats i debat entorn de la necessitat d’organitzar-nos.

- Participants: grups o col•lectius anarquistes amb voluntat de construir un moviment polític propi. Des del nostre grup volem que quedi clar que amb aquesta definició queden exclosos els grups que siguin apèndixs d’altres organitzacions, així com aquells que acullin en el seu si a membres de partits polítics o persones que exerceixin algun càrrec de representativitat (que participin en eleccions de qualsevol tipus, siguin membres de comitès d’empresa, etc).

La Trobada es realitzarà a finals de Juny i la fem pública a dia 30 de maig després d’haver-la fet arribar a tots aquells grups o col•lectius que consideràvem oportuns o coneixíem de la seva activitat, això ho fem amb la voluntat d’aconseguir una difusió major i que no es doni el cas de grups que no assisteixin per desconeixença de l’existència d’aquesta proposta.

Es participarà de la Trobada com a col•lectiu havent debatut la proposta amb anterioritat, és a dir, no es participarà a nivell individual. Per això, demanem als grups o col•lectius interessats que es posin en contacte al correu detallat al final d’aquest escrit, per tal de resoldre qualsevol dubte o per rebre la Proposta de Trobada al Complet.

encontreanarquista@riseup.net

Acció Llibertària de Sants

 

Enlaces relacionados / Fuente: 
http://acciollibertariasants.wordpress.com/2013/05/30/trobada-anarquista-de-catalunya/
Aviso Legal  |  Política de Privacidad  |  Contacto  |  Licencias de Programas  |  Ayuda  |  Soporte Económico  |  Nodo50.org