[Bcn] Fotos + crónica de la manifestación antirrepresiva

[Català]

Avui, dissabte 27 de Juny, unes trescentes persones han sortit al carrer a Barcelona sota el lema “Per la llibertat, contra la repressió”. La convocatoria ha sigut al Forat de la Vergonya, una plaça que recordarà sempre la lluita de barri per tornar a reocupar els espais públics i autogestinar-los. També es la raó per la qual tres persones que van participar a les manifestacions per defensar aquest espai de veïns ara esperen un judici amb peticions fiscals de presó. Però aquest és només un dels casos represius pels cuals s'ha decit convocar aquesta manifestació unitaria, també esta el cas de la Núria Portulas, l'Alfonso de la manifestació del Kubotan, els desobedients a les penes-multa, les resistents al Pla Caufec, els estudiants expedientats contra el pla Bolonya, les detingudes per solidaritzar-se amb la revolta grega, y els presxs que lluiten desde dins de les presons com el Joaquin Garces, l'Amadeu entre d'altres.

Aglutinant forces i buscant l'afinitat entre els casos de represió policial i estatal, aquesta data s'havia escollit per denunciar i fer visibles tots aquests casos, prendre el carrer i deixar patent que com deia la pancarta de la capçalera “Ahir en feixisme, avui en democracia” la represió es una arma del sistema de torn per sotmetre la disidencia, i que no estem en una situació privilegiada com per permetrens quedarnos parats.

Pasades les 13h, la manifestació ha pres el carrer St.Pere més baix després de desplegar una gran pacarta a l'antiga casa okupada del carrer metges on es podia llegir “absolució detingudes Forat de la Vergonya, prou especulació”. No hi havia dispositiu policial a la vista, però tothom havia vist nombroses furgones dels mossos a les inmediacions de la plaça. Tot i així, no s'han colocat al cul de la manifestació fins uns vint minuts més tard quan ja pasavem per un carrer més gran i ample. Aprofitant els carrerons del centre de ciutat, els que no fan tants anys no formaven part de la marca Barcelona, i que la manifestació estava rodejada de pancartes s'han fet nombroses pintades a carrers i bancs.

“Preses al carrer. Amnistia, llibertat”, “abajo los muros de las prisiones”, “sense justicia no hi ha pau”, “Ni FIES ni dispersió ni malalts a les presons”, “insubmisió a les penes multa” han estat algunes de les consignes més corejades. Durant el recorregut ens hem topat amb tres oficines del Banc de Santander i Banesto, els bancs responsables de cobrar les penes-multa. S'han pintat i enganxat grans cartells on es podien llegir coses com “Sabotegem la maquinaria represiva” o “Banesto i Santander, les penes multa us sortiran cares”. Als últims messos ja han entrat a presó uns díes 3 persones que s'han negat a pagar la multa que s'els imposava com a alternativa a la presó, i hi ha altres persones a l'espera de condemna que també estan disposades a ser insubmises.

Al pujar per Via Laietana hem passat per davant dels jutjats de vigilancia penitenciaria, un punt coneguts per molts dels que estavem a la manifestació doncs és una de les institucions responsables de donar els permisos a l'Amadeu Casellas que podien portar-lo al 3er grau i que mai ha mogut un un dit malgrat enviaments de faxos masius o concentracions a les seves portes. S'ha desplegat una pancarta on deía “JVP= assasins. Amadeu lliure!” i s'ha tirat pintura a la façana.

La próxima parada ha estat al les oficines del Club del Propietari on s'han enganxat grans cartells en els que deia “La propietat es el robatori. Volem seguir vivint als nostres barris” o “polítics, banquers, especuladors, ni jutges ni mossos ho podran evitar, sempre tornarem a okupar!”. Desde el camió amb l'equip de so s'ha llegit un comunicat en el que es denunciaven els desallotjaments a Vallcarca i s'advertia que la gent no marxarà del barri. Via Laietana no ha estat tallada completament i durant alguns moments, tot i que alguns cotxes s'enfadaven per les retencions, els conductors d'autobusos de TMB han mostrat la seva solidaritat pitant i saludant per la finestra.

Al mateix carrer ens hem topat amb l'edifici de Fomento del Trabajo Nacional i alguna gent s'ha animat a tirar pintura a la façana, petardos o bombetes de fum. També s'han pintat les parets amb frases com “abajo el trabajo” mentres per megafonia es denunciaven els accidents laborals i la responsabilitat d'aquesta institució.

Durant tot aquest recorregut els mossos ens seguien molt a prop amb nombroses furgones, pero el camí de la manifestació ja estava pensat i disposat a canviar perque no poguessin tenir més protagonisme que aquest. Finalment s'ha tombat pel davant del mercat de St. Caterina i hem tornat al forat de la vergonya. Per megafonia algú cridava: “Si ens toquen a una ens toquen a tots. No els hi tenim por. Avui hem pres el carrer, i ho farem els cops que fagi falta per demostrar que som més fortes que tots ells, que no tenim por, que no tenim res a perdre, i que no hi cabem a dins de les seves presons, que farem caure els murs de les seves presons!”

Tot i que l'assistencia no ha estat masiva, no es pot negar que s'ha deixat un bon rastre per tota la ciutat amb pintades, cartells, pancartes, alguns caixers sabotejats com a resposta i per la difusió de tots aquests casos represius. Abans de desconvocar també s'han desplegat dues pancartes, una contra l'assetjament policial al barri l'altre per la llibertat de la Núria i contra la llei antiterrorista. Ben a prop quedava també la seu d'Iniciativa on s'ha fet una gran pintada que deia, “aquesta es la sang de les estudiants” referent a les carregues policials als estudiants contra Bolonya, s'ha dibuixat un punt de mira amb les sigles del partit i s'han tirat cubells de pintura vermella esquitxant la façana.

Serien les tres de la tarda quan la gent ha començat a dispersar-se en grups i no es té noticies de que hi hagi hagut cap incident amb la policia. Demà a les hi ha de nou una convocatoria coincidint amb un día de solidaritat internacional en solidaritat amb Joaquin Garces, pres anarquista de les detencions del 2003, tot i que ja havia estat previament molts anys a la presó i teoricament ja ha complert la seva condemna inclus amb anys de més. La cita es a les 17h al les portes del liceu de Barcelona.

---------------------------------------

[Cast]

Hoy, sábado 27 de Junio, unas trescientas personas han salido en la calle en Barcelona bajo el lema "Por la libertad, contra la represión." La convocatoria ha estado en el Forat de la vergonya, una plaza que recordará siempre la lucha de barrio por volver a reocupar los espacios públicos y autogestinar-los. También fue la razón por la cual tres personas participaron en las manifestaciones para defender este espacio y ahora esperan un juicio con peticiones fiscales de prisión. Pero éste es sólo uno de los casos represivos por los cuales se ha decidido convocar esta manifestación unitaria, también esta el caso de Núria Portulas, el Alfonso de la manifestación del Kubotan, los desobedientes a las penas-multa, las resistentes al Pla Caufec, los estudiantes expedientados contra el plan Bolonia, las detenidas para solidarizarse con la revuelta griega, y los presxs que luchan desde dentro de las prisiones como el Joaquin Garcés, Amadeu entre otrxs.

Aglutinando fuerzas y buscando la afinidad entre los casos de represión policial y estatal, esta fecha se había escogido para denunciar y hacer visibles todos estos casos, tomar la calle y dejar patente que como decía la pancarta de la cabecera "Ayer en fascismo, hoy en democracia" la represión es una arma del sistema de turno para someter la disidencia, y que no estamos en una situación privilegiada como para permitirnos quedarnos parados.

Pasadas las 13 h, la manifestación ha tomado la calle St.Pere més baix después de desplegar una gran pacarta en la antigua casa okupada de la calle metges dónde se podía leer "absolución detenidas Agujero de la Vergüenza, bastante especulación". No había dispositivo policial a la vista, pero todo el mundo había visto numerosas furgones de los mozos en las inmediacions de la plaza. Aun así, no se han colocado en el culo de la manifestación hasta unos veinte minutos más tarde cuándo ya pasabamos por una calle mayor y ancha. Aprovechando las callejuelas del centro de ciudad, las que no hace tantos años no formaban parte de la marca Barcelona, y que la manifestación estaba rodeada de pancartas han hecho numerosas pintadas en calles y bancos.

"Presxs en la calle. Amnistía, libertad," "abajo los muros de las prisiones, sin justicia no hay paz", "Ni FIES ni dispersión ni enfermos en las prisiones", "insubmisió a las penas multa" han sido algunas de las consignas más coreadas. Durante el recorrido nos hemos topado con tres oficinas del Banco de Santander y Banesto, los bancos responsables de cobrar las penas-multa. Se han pintado y enganchado grandes carteles donde se podían leer cosas como "Saboteemos la maquinaría represiva" o "Banesto i Santander, las penas multa os saldrán caras". En los últimos meses ya han entrado en la prisión unos días 3 personas que se han negado a pagar la multa que se les imponía como alternativa a la prisión, y hay otras personas a la espera de condena que también están dispuestas a ser insumisas.

Al subir por Via Laietana hemos pasado por delante de los juzgados de vigilancia penitenciaría, un punto conocido por muchos de los que estabamos en la manifestación pues es una de las instituciones responsables de dar los permisos al Amadeu Casellas que podían darle el 3º grado y que nunca ha movido un un dedo a pesar de envíos de faxes masivos o concentraciones en sus puertas. Se ha desplegado una pancarta donde|dónde deía "JVP= asesinos. ¡Amadeu libre"! y se ha tirado pintura en la fachada.

La próxima parada ha sido en las oficinas del Club del Propietario donde se han pegado grandes carteles en los que decía "La propiedad se el robo. Queremos seguir viviendo en nuestros barrios "o "Políticos, banqueros, especuladores. Ni jueces ni mossos lo podrán evitar, siempre volveremos a okupar"!. Desde el camión con el equipo de sonido se ha leído un comunicado en el que se denunciaban los desalojos en Vallcarca y se advertía que la gente no se marchará del barrio. Vía Laietana ha estado cortada completamente y los conductores de autobuses de TMB han mostrado su solidaridad pitando y saludando por la ventana.

En la misma calle nos hemos topado con el edificio de Fomento del Trabajo Nacional y alguna gente se ha animado a tirar pintura a la fachada, petardos. También se han pintado las paredes con frases como "abajo el trabajo" mientras por megafonía se denunciaban los accidentes laborales y la responsabilidad de esta institución.

Durante todo este recorrido los mossos nos seguían muy cerca con numerosas furgones. El camino de la manifestación ya estaba pensado y dispuesto a cambiar para que no pudieran tener más protagonismo que éste. Finalmente se ha girado por delante del mercado de S. Caterina y hemos vuelto al Forat de la Vergonya. Por megafonía alguien chillaba: "Si nos tocan en una nos tocan a todas. No les tenemos miedo. ¡Hoy hemos tomado la calle, y lo haremos las veces que haga falta para demostrar que somos más fuertes que todos ellos, que no tenemos miedo, que no tenemos nada a perder, y que no cabemos a dentro de sus prisiones, que haremos caer los muros de sus prisiones"!

Antes de desconvocar también se han desplegado dos pancartas, una contra el acoso policial en el barrio y la otra por la libertad de Núria y contra la ley antiterrorista. Bien cerca quedaba también la sede de Iniciativa donde se ha hecho una gran pintada en que decía, "ésta se la sangre de las estudiantes" referente a las cargas policiales a los estudiantes contra Bolonia, se ha dibujado un punto de mira con las siglas del partido y se han tirado cubos de pintura roja salpicando la fachada.

Serían las tres de la tarde cuando la gente ha empezado a dispersarse en grupos y no se tiene noticias de que haya habido ningún incidente con la policía. Mañana hay de nuevo una convocatoria coincidiendo con un día de solidaridad internacional con Joaquin Garces, preso anarquista detenido en Septiembre 2003, aunque ya había estado previament muchos años en la prisión y teoricament ya ha cumplido su condena incluso con años de más. La cita se a las 17 h al las puertas del liceo de Barcelona.

Aunque el assistencia no ha sido masiva, no se puede negar a que se ha dejado un buen rastro por toda la ciudad con pintadas, carteles, pancartas, algunos cajeros saboteados como respuesta y para la difusión de todos estos casos represivos.

Recordamos que el 13 de Julio es el juicio de Núria en la Audiencia Nacional y hay convocatoria en Madrid y al dia siguiente es el juicio de Alfonso antikubotan. Para mas información sobre estos casos represivos podeís consultar las siguientes páginas:

http://elsud.org/nuri/
http://www.absoluciojona.org/
http://llibertatamadeu.blogspot.com/
http://libertadjoaquingarces.blogspot.com/
http://www.enricduran.cat/
http://alespenespunyalades.blogspot.com/
http://llibertatfranki.org/
http://rescat.wordpress.com/

Fotos:

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·lectiu Autònom de Contrainformació APOPTOSIS

Aviso Legal  |  Política de Privacidad  |  Contacto  |  Licencias de Programas  |  Ayuda  |  Soporte Económico  |  Nodo50.org