Interesante debate sobre sindicalismo revolucionario

Presente y futuro de la Lucha Obrera, así como la validez, aciertos y contradicciones de las formas de organización de la Clase Trabajadora. Seguimiento de conflictos laborales, huelgas, etc.
Avatar de Usuario
Aitor Mena
Mensajes: 725
Registrado: 27 Ago 2008, 10:50

Re: Interesante debate sobre sindicalismo revolucionario

Mensaje por Aitor Mena » 02 Nov 2018, 13:04

[Sindical]La negociació col·lectiva de la CNT, actualitat i futur

Genís Ferrero

El model de relacions laborals vigent ha tingut un gir cap a la negociació de centre de treball en els darrers anys, en gran part com a conseqüència de les darreres reformes laborals de l’estat espanyol. La possibilitat que la negociació col·lectiva de centre treball alteri a la baixa les condicions laborals dels convenis sectorials ha provocat dos grans canvis en les relacions laborals actuals.

D’una banda la negociació sectorial basada en quotes de representativitat sap que no pot aspirar a grans pactes amb les diverses patronals, ja que les empreses poden alterar-ne el resultat d’aquesta negociació amb negociacions a la baixa en àmbits inferiors, com els centres de treball o d’empresa. Per altra banda poder fer front a aquesta constant amenaça de l’empresariat als centres de treball implica una millor i major organització de base a les empreses, això significa afiliació i sobretot mobilització.

Aquest darrer punt entra en contradicció amb la inèrcia heretada dels Pactes de la Moncloa, que enlloc d’enfortir un model de negociació col·lectiva que cerqui la confrontació entre classes per assolir una redistribució major de la riquesa, el sindicalisme de concertació ha fomentat al contrari unes relacions laborals basades en la conciliació entre classes, promovent la desorganització de la seva classe als centres de treball a fi d’obtenir una estructura sindical basada en la representativitat i les quotes de negociació a gran escala, que retro alimenta les estructures sindicals dependents d’aquest model per la seva pròpia supervivència (subvencions, alliberats, cursos de formació, participació en òrgans de gestió estatals i altres institucions…).

Centre de Treball, Territori i Consciència de Classe

Davant d’aquesta realitat la CNT va aprovar al seu darrer XI Congrés una sèrie d’acords en matèria sindical que venien a cristal·litzat un impuls al treball que es venia desenvolupant de forma progressiva des de principis del 2000.

Vull considerar aquí dos aspectes fonamentals: el sindicalisme d’implantació als centres de treball i d’implantació al territori.

L’objectiu és desenvolupar un model sindical propi, independent del model de relacions laborals de concertació, que doti als llocs de treball d’una estructura sindical autònoma, assembleària i basada en la afiliació i auto-organització per mitjà del sindicat. Aquesta estructura, que històricament CNT ha desenvolupat per mitjà de les seccions sindicals ha acabat de reforçar-se no només en el pla teòric si no el pràctic.

La possibilitat d’enquadrar seccions sindicals en els diversos nivells organitzatius de les empreses i grups d’empresa ha dotat a CNT d’una estructura molt flexible d’adaptació a la nova realitat laboral: subcontractes, externalitzacions, falsos autònoms, grups d’empresa, etc.

La CNT crea seccions sindicals de centre de treball, d’empresa i de grup d’empreses segons les capacitats d’implantació i adaptació. Per separat o simultàniament.

Per altra banda, tenim un anàlisis de la realitat social que ens orienta cap a la implantació territorial, que des de la perspectiva anarcosindicalista significa el desenvolupament de la nostra acció sindical arrelant-la al teixit social allà on ens implantem. Vincular les lluites laborals al teixit econòmic i social del territori on tenen lloc aboca a superar el marc de l’empresa en el desenvolupament del conflicte. Treure el conflicte al carrer, cercar les aliances amb el teixit associatiu i la empatia general de la població ajuda a superar la dinàmica d’aïllament del conflicte entre Capital i Treball en els centres de treball i és una eina de propaganda pel fet.

Per a CNT les dues formes d’abordar l’acció sindical, si les fem interactuar, són una potent via d’estendre la consciència i cultura de classe. Socialitzar el conflicte laboral implica superar les dinàmiques actuals del sindicalisme de concertació.

Dotar-nos d’eines pròpies per superar les limitacions legals

És evident que una pràctica sindical al marge de les eleccions sindicals implica un punt de partida amb dificultats afegides. Malgrat tot la CNT està assolint gràcies a la seva acció sindical en augment avanços en jurisprudència, que mica en mica ens garanteixen drets essencials a l’acció sindical com l’accés a la informació malgrat actuar fora de la representació unitària.

Però independentment d’aquesta important tasca d’aglutinar aquests elements jurídics gràcies al Gabinet Tècnic Confederal, el sindicat ha de ser capaç de reforçar-se amb eines pròpies que ajudin a superar els marcs legals. Partint de la base que qualsevol sindicat amb implantació suficient, té accés a la Negociació Col·lectiva, quan aquesta supera el marc de la concertació i cerca una redistribució de la riquesa en l’àmbit de l’empresa o el centre de treball es genera un conflicte inevitablement.

El model de concertació social buscarà minvar les aspiracions de la plantilla a fi d’assolir un acord ràpid i que mantingui la pau social. El model de CNT ha de posar en mans dels treballadors i les treballadores fins on volen arribar, i per tant ha d’oferir eines adequades per desbancar la concertació social i que el conflicte sigui exitós pels seus interessos.

A més a més de tota la maquinària de solidaritat i suport mutu que significa el propi sindicat, la realitat socioeconòmica de la població demanda de recursos econòmics per fer front a una lluita sostinguda. En un context on la major part de la població és dependent de crèdits i hipoteques, que de forma intencionada el sistema bancari i polític ha provocat una menor autonomia econòmica de les famílies treballadores que els impedeixi fer front a vagues prolongades, disposar de la solidaritat econòmica del sindicat és cada dia més necessari quan parlem de vagues.

Perquè si, com dèiem, la negociació col·lectiva és un dret per a qualsevol sindicat en l’àmbit de l’empresa o el centre de treball, també sabem que l’empresari no cedirà fàcilment a les demandes de la plantilla. Sovint la vaga acaba sent la única sortida per donar impuls a una negociació col·lectiva que garanteixi drets i una veritable redistribució de la riquesa. En aquests casos cal doncs dotar-nos d’aquesta solidaritat organitzada de que parlàvem.

La Caixa de Resistència Confederal, un nou repte per la CNT

A gran part dels conflictes sostinguts amb vaga els sindicats de CNT estan disposant de Caixes de Resistència. Tot i així, la CNT no disposa d’una Caixa de Resistència d’àmbit Confederal que pugui optimitzar els recursos de la afiliació i en garanteixi un major èxit.

És proposta d’aquest article fer una aposta per aquest repte per la CNT. Una aportació constant i significativa per mitjà de la quota sindical a una Caixa de Resistència dotaria en poc temps al sindicat d’una eina potent de suport a les lluites. Partint de la base que no tots els mesos hi ha vagues impulsades per CNT, la possibilitat d’acumular ingressos de forma continuada ens donaria la oportunitat de mantenir conflictes de major llarga durada o estratègiques, i que la implantació sindical a les empreses esdevingués majoritària en molts casos, canviant per la via de la negociació col·lectiva el model de relacions laborals en molts àmbits i creant una nova cultura sindical anarcosindicalista.

Una Caixa de Resistència Confederal amb un reglament senzill i ben definit, que permeti per aquelles seccions sindicals amb capacitat d’endegar una vaga en una empresa o centre de treball, amb un nivell d’implantació significatiu com per garantir-ne l’èxit, pugui ajudar a les famílies en vaga a mantenir la lluita garantint una aportació econòmica fixada de conformitat amb el propi reglament.

Un model de negociació col·lectiva a la ofensiva, que canvi el model de relacions laborals, generi una nova cultura de classe posant la solidaritat, l’ajuda mútua i la independència d’institucions amb el sindicat com a principal eina d’acció pot provocar en poc temps un efecte dominó en alguns sectors precaris que necessiten de convenis empresa a empresa, ja que la negociació sectorial està en mans d’un model sindical basat en la concertació social.

https://lasoli.cnt.cat/31/10/2018/sindi ... t-i-futur/
Autobusean ez duk ohiturazko aurpegia, aurrera egiteko hoa inoiz ez bezala

Avatar de Usuario
Aitor Mena
Mensajes: 725
Registrado: 27 Ago 2008, 10:50

Re: Interesante debate sobre sindicalismo revolucionario

Mensaje por Aitor Mena » 02 Nov 2018, 13:10

Por añadir algo, una organización sindical que no ponga enfasis y centralidad en su analisis, discurso y acción en la "contratación colectiva", la negociación colectiva, en el caso de CNT orientada a una transformación radical de las relaciones laborales y la economía, no tiene presente ni futuro.

Es importante pensar en la potencialidad que tiene la CNT para potenciar y orientar la negociación colectiva de centro de trabajo, empresa y grupo de empresas, tratando de conseguir la firma de convenios colectivos que eliminen la precariedad en la contratación, subidas fuertes de salarios con establecimiento de un salario minimo superior al legal y reducciones de jornada laboral cercana a las 35h. A su vez, hacer que estos convenios colectivos tengan garantía de aplicación, no como ahora con las reformas laborales y con la aceptación de CCOO y UGT de convenios sin blindaje en su aplicación, por tanto que la firma de convenios colectivos por CNT incorporen estas clausulas de blindaje contra las reformas laborales que eviten el descuelgue de convenio y con ultraactividad indefinida, a la vez que pueda expandir derechos sindicales, de participación de las secciones sindicales y de control sindical económico de las empresas.

Esto no se regala, e incluso menos contenido supone en el caso vasco, la convocatoria de largas huelgas indefinidas. Por tanto si la CNT quiere firmar estos convenios colectivos que marquen la diferencia con el sindicalismo combativo de ámbito estatal tiene que orientar definitivamente la acción sindical a lo colectivo, a la negociación colectiva con capacidad de confrontación y de meterse en huelga indefinida de jornada completa para estos convenios de centro de trabajo, empresa o grupo de empresas. La huelga tiene que ser el eje de acción sindical en la negociación colectiva.

Y para hacer eso, es imprescindible la caja de resistencia confederal. Sin caja de resistencia organizada ni la CNT ni nadie es capaz de llevar una acción sindical sostenida en esa linea. Dependerá que se quiera hacer eso o no, que se apoye la creación de caja de resistencia de estas características.

Hay algunas citas interesantes que reproduzco de literatura académica que viene bien tener presentes cuando se habla de estos temas, a presente y a futuro.

Recoge Jose Pablo Calleja en su Tesis Doctoral (Calleja, 2016: 249): "El sindicato ELA es el que más usa la caja de resistencia y es el sindicato mayoritario en el País Vasco, autonomía que lidera los datos de mayor número de huelgas convocadas desde el inicio de la crisis económica. Las organizaciones sindicales que no disponen de caja de resistencia se quejan de su utilización contra otros sindicatos para competir por la afiliación, la representación o para forzar conflictos largos en contra de los intereses de sus afiliados. Pero, al mismo tiempo, la opinión general de los entrevistados es que a todos les gustaría que sus organizaciones contasen con este instrumento."

(Calleja, 2016: 248): "El hecho de que los demás sindicatos no tengan este instrumento dificulta ir a acciones coordinadas y, en opinión de los que sí lo tienen, reduce considerablemente la eficacia del recurso de la huelga. “Yo no puedo pretender que un empresario me acepte la eliminación de la doble escala salarial con una huelga de un día…tengo que intentar ir a una huelga larga, lo largo que sea necesario para que el empresario diga que no tiene más remedio que eliminar la doble escala salarial. (…) El tema de la caja de resistencia para nosotros es un elemento imprescindible para el sindicalismo que estamos haciendo. Tenemos 4 huelgas ahora mismo en residencias, 3 huelgas han pasado de 100 días. Ganarás o perderás, pero no puedes pretender que la gente esté 100 días en huelga sin caja de resistencia. Con lo cual, el hecho de que tengas caja de resistencia te permite ir a un formato de intervención fuerte pero, a su vez, el hecho que sólo la tengas tú hace que… ¿quién va a ir contigo a una huelga? (…) El mecanismo más desequilibrante que hay hoy es la caja de resistencia. Por eso se convierte en un mecanismo perverso. Yo la necesito para hacer acción sindical pero, en la medida que yo voy contigo, tu no quieres venir conmigo. Eso no tiene solución… o sí la tiene, que tú tengas caja de resistencia.” (ELA 2)"

(Kohler, 2008: 54): “ "Hoy no es posible... ir a huelgas sin caja de resistencia, porque las huelgas, en muchos casos, duran mucho. Yo no puedo pretender que un empresario me acepte la eliminación de la doble escala salarial con una huelga de un día. Tengo que intentar ir a una huelga larga, todo lo larga que sea necesario, para que el empresario diga que no tiene más remedio que eliminar la doble escala salarial o que no tiene más remedio que ir a un cambio sustancial del estatus de la estabilidad de los contratos. ¿Qué pasa? Que cuando desde un sindicalismo reivindicativo se percibe que la conflictividad, sobre todo de empresa, para conseguir determinados cambios o mejoras reivindicativas, requiere huelgas largas... no hablamos de un punto del salario. El empresario se autografita diciendo ‘yo quiero tanto de empleo eventual, tanto de subcontratación, tanto de dobles escalas salariales...’. Pero yo no estoy de acuerdo con eso, yo voy a hacer acción sindical potente. El tema de la caja de resistencia desde esa perspectiva... es un elemento imprescindible para hacer el sindicalismo que estamos haciendo” (ELA2). Su práctica combativa en algunas empresas, con largas huelgas, ha obligado a los demás sindicatos a crear también fondos de solidaridad para poder pagar compensaciones a sus afiliados en huelga. Situaciones donde los afiliados de ELA aguantaron huelgas, mientras UGT, CC OO y LAB tuvieron que ceder y firmar acuerdos, porque sus afiliados no podían resistir más sin cobrar ningún ingreso, han creado crispación intersindical, incluso entre LAB y ELA. La fuerza organizativa y la caja de resistencia permiten a ELA desbordar por la izquierda a los demás sindicatos, LAB incluido. Hasta cuándo la mayoría moderada de los afiliados seguirá la estrategia radical de los líderes de ELA sigue siendo una cuestión abierta para el futuro."

(Kohler, 2008: 56): " En comparación con los dos sindicatos mayoritarios, los sindicatos nacionalistas apuestan por actitudes más combativas, con frecuentes movilizaciones y huelgas, incluso cuando se trata de una organización de tradición socialcristiana y con una base social más bien moderada, como es el caso de ELA. En este sentido, representan una crítica al sindicalismo dialogante mayoritario, y, que en otros ámbitos, sólo defienden sindicatos radicales pequeños. Algunas de las prácticas de los sindicatos nacionalistas, como la caja de resistencia o su carácter más joven en cuanto a afiliación y representantes, así como el dinamismo en cuanto a debates internos y movilizaciones, podrían considerarse retos serios para los sindicatos mayoritarios del ámbito estatal."

(Letamendia, 2004: 244): "Los reproches de LAB se centraron en la utilización por ELA de la Caja de Resistencia acusandole de insolidaridad y de engordar con las huelgas. La Tesorera Confederal Amaia Muñoa argumentó que "si queremos llevar la confrontación a la práctica se hace necesario organizarla... La Caja de Resistencia es una apuesta entre distintos trabajadores y trabajadoras de distintos sectores, de distintos ámbitos y de distintas generaciones. El problema no es que ELA tenga caja, sino que los demás no la tienen". En realidad, la mayor capacidad de movilización y resistencia de ELA y sus posturas reivindicativas más duras habían rebasado a LAB por la izquierda."
Autobusean ez duk ohiturazko aurpegia, aurrera egiteko hoa inoiz ez bezala

Avatar de Usuario
Aitor Mena
Mensajes: 725
Registrado: 27 Ago 2008, 10:50

Re: Interesante debate sobre sindicalismo revolucionario

Mensaje por Aitor Mena » 05 Nov 2018, 18:10

La negociación colectiva de CNT, actualidad y futuro

El modelo de relaciones laborales vigente ha vivido un giro hacia la negociación de centro de trabajo en los últimos años, en gran parte como consecuencia de las últimas reformas laborales en el estado español. La posibilidad que la negociación colectiva de centro de trabajo altere a la baja las condiciones laborales de los convenios sectoriales ha provocado dos grandes cambios en las relaciones actuales.

De una parte la negociación sectorial basada en cuotas de representatividad sabe que no puede aspirar a grandes pactos con las distintas patronales, ya que las empresas pueden alterar el resultado de esta negociación con modificaciones a la baja en ámbitos inferiores, mediante la negociación colectiva de centro de trabajo y/o empresa. Por otra parte, poder afrontar esta constante amenaza del empresariado en los centros de trabajo implica una mayor y mejor organización de base en la empresa, lo que equivale a afiliación y sobretodo movilización.

Este último punto entra en contradicción con la inercia heredada de los Pactos de la Moncloa, que en lugar de fortalecer un modelo de negociación colectiva que busque la confrontación entre clases para lograr una redistribución mayor de la riqueza, el sindicalismo de concertación ha fomentado al contrario unas relaciones laborales basadas en la conciliación entre clases, promoviendo la desorganización de su propia clase en los centros de trabajo con tal de obtener una estructura sindical basada en la representatividad y las cuotas de negociación a gran escala, lo que retroalimenta sus propias estructuras dependientes de este modelo para su supervivencia (subvenciones, liberados, cursos de formación, participación en órganos de gestión estatales y de otras instituciones…).

Centro de Trabajo, Territorio y Conciencia de Clase

Ante esta realidad la CNT aprobó en su último XI Congreso una serie de acuerdos en materia sindical que venían a cristalizar un impulso al trabajo que se desarrollaba de forma progresiva desde principios del 2000.

Quiero considerar aquí dos aspectos fundamentales: el sindicalismo de implantación en los centros de trabajo y de implantación en el territorio.

El objetivo es desarrollar un modelo sindical propio, independiente del modelo de relaciones laborales de concertación, que dote en los lugares de trabajo de una estructura sindical autónoma, asamblearia y basada en la afiliación y su auto organización por medio del sindicato. Esta estructura, que históricamente CNT la ha desarrollado por medio de las secciones sindicales, se ha visto reforzada no sólo en el plano teórico si no en el práctico.

La posibilidad de encuadrar secciones sindicales en los distintos niveles organizativos de la empresa y grupo de empresas ha dotado a CNT de una estructura muy flexible de adaptación a la nueva realidad laboral: subcontratas, externalizaciones, falsos autónomos, grupos de empresa, etc. La CNT crea secciones sindicales de centro de trabajo, de empresa y de grupo de empresas según las capacidades de implantación y adaptación. Por separado o simultáneamente.

Por otro lado, tenemos un análisis de la realidad social que nos orienta hacia la implantación territorial, que des de la perspectiva anarcosindicalista significa el desarrollo de nuestra acción sindical enraizándola con el tejido social allí dónde nos implantamos. Vincular las luchas laborales al tejido económico y social del territorio donde tienen lugar conlleva superar el marco de la empresa en el desarrollo del conflicto. Sacar el conflicto a la calle, buscar alianzas con el tejido asociativo y la empatía general de la población ayuda a superar la dinámica de aislamiento del conflicto entre Capital y Trabajo en los centros de trabajo, además de ser una herramienta de propaganda por el hecho.

Para CNT estas dos formas de abordar la acción sindical, si las hacemos interactuar, son una potente vía de extender la conciencia y cultura de clase. Socializar el conflicto laboral implica superar las dinámicas actuales del sindicalismo de concertación.

Dotarnos de herramientas propias para superar las limitaciones legales

Es evidente que una práctica sindical al margen de las elecciones sindicales implica un punto de partida con dificultades añadidas. A pesar de todo la CNT está logrando gracias a su acción sindical en aumento avances en jurisprudencia, que poco a poco nos garantizan derechos esenciales para la acción sindical como el acceso a la información pese a actuar fuera de la representación unitaria.

Pero independientemente de esta importante tarea de aglutinar estos elementos jurídicos gracias al Gabinete Técnico Confederal, el sindicato ha de ser capaz de reforzarse con herramientas propias que ayuden a superar los marcos legales. Partiendo de la base que cualquier sindicato con implantación suficiente tiene acceso a la Negociación Colectiva, cuando ésta supera el marco de la concertación y busca una redistribución de la riqueza en el ámbito de la empresa o centro de trabajo se genera un conflicto inevitablemente.

El modelo de concertación social buscará reducir las aspiraciones de la plantilla con tal de lograr un acuerdo rápido y que se mantenga la paz social. El modelo de CNT ha de poner en manos de los trabajadores y las trabajadoras hasta dónde quieren llegar, y por tanto ha de ofrecer herramientas adecuadas para desbancar la concertación social y que el conflicto sea satisfactorio para sus propios intereses.

Además de toda la maquinaria de solidaridad y ayuda mutua que significa el propio sindicato, la realidad socioeconómica de la población demanda de recursos económicos para hacer frente a una lucha sostenida en el tiempo. En un contexto donde la mayor parte de la población es dependiente de créditos e hipotecas, que de forma intencionada el sistema bancario y político han provocado una menor autonomía económica de las familias trabajadoras que les impide afrontar huelgas prolongadas, disponer de la solidaridad económica del sindicato es cada día más necesario cuando hablamos de huelgas.

Porque si, como decíamos, la negociación colectiva es un derecho para cualquier sindicato en el ámbito de la empresa o centro de trabajo, también sabemos que el empresario no cederá fácilmente a las demandas de la plantilla. A menudo la huelga acaba siendo la única salida para dar impulso a una negociación colectiva que garantice derechos y una verdadera redistribución de la riqueza. Entonces, en estos casos, hace falta dotarnos de esa solidaridad organizada de la que hablábamos.

La Caja de Resistencia Confederal, un nuevo reto para CNT


Una gran parte de los conflictos sostenidos con huelga por los sindicatos de CNT se dispone de Cajas de Resistencia. A pesar de ello, la CNT no tiene una Caja de Resistencia de ámbito Confederal que pueda optimizar los recursos de la afiliación y garantice un mayor éxito.

Es propósito de este artículo hacer una apuesta por este reto para la CNT. Una aportación constante y significativa por medio de la cuota sindical a una Caja de Resistencia dotaría en poco tiempo al sindicato de una herramienta potente de apoyo a las luchas. Partiendo de la base que no todos los meses hay huelgas impulsadas por CNT, la posibilidad de acumular ingresos de forma continuada nos daría la oportunidad de mantener conflictos de mayor duración o estratégicas, y que la implantación sindical en las empresas acabara siendo mayoritaria en muchos casos, cambiando por la vía de la negociación colectiva el modelo de relaciones laborales en muchos ámbitos y creando una nueva cultura sindical anarcosindicalista.

Una Caja de Resistencia Confederal con un reglamento simple y bien definido, que permita para aquellas secciones sindicales con capacidad de empezar una huelga en una empresa o centro de trabajo, con un nivel de implantación significativo como para garantizar su éxito, pueda ayudar a las familias en huelga a mantener la lucha garantizando una aportación económica fijada de conformidad con el propio reglamento.

Un modelo de negociación colectiva a la ofensiva, que cambie el modelo de relaciones laborales, que genere una nueva cultura de clase poniendo la solidaridad, la ayuda mutua y la independencia de instituciones con el sindicato como principal herramienta de acción puede provocar en poco tiempo un efecto dominó en algunos sectores precarios que necesitan de convenios empresa a empresa, ya que la negociación sectorial está en manos de un modelo sindical basado en la concertación social.

Por Genís Ferrero, Secretario de Acción Sindical y Jurídica de CNT Vallès Oriental (BCN)

http://www.cnt-sindikatua.org/index.php ... uturo.html
Autobusean ez duk ohiturazko aurpegia, aurrera egiteko hoa inoiz ez bezala

Avatar de Usuario
Lebion
Mensajes: 4318
Registrado: 13 May 2006, 02:27

Re: Interesante debate sobre sindicalismo revolucionario

Mensaje por Lebion » 30 Ene 2019, 12:27

De la portada: http://alasbarricadas.org/noticias/node/41281
¿Qué es el Sindicalismo Revolucionario?
Enviado por anonerror (no verificado) en Mié, 30/01/2019 - 10:25

@BlackSpartak

Como seguramente sabéis un sindicato es una agrupación de trabajadores que se reúne para llevar a cabo unas reivindicaciones. Por tanto, es una organización que nace del trabajo agrupando a las personas según su actividad económica. El sindicalismo se desarrolló como idea en el siglo XIX, aunque ya existía previamente y fue adoptado tan ampliamente por la clase obrera de aquella época que de hecho contribuyó a crear el propio imaginario de “clase obrera”. Y por supuesto el movimiento socialista lo adoptó como propio.

Lo que caracteriza a todo socialismo es la aspiración a una propiedad colectiva; a una economía común, de la comunidad. En definitiva a una gestión colectiva de los medios de producción, que hoy en día están en manos del mercado global capitalista.

Según Bakunin, la sociedad debe organizarse “por medio de la libre federación de las asociaciones del trabajo de abajo hacia arriba, tanto en la industria como en la agricultura, de las asociaciones científicas y las sociedades obreras en el arte y la literatura – al principio en comunas, luego en federaciones de comunas en cada provincia, de provincias en la nación y de naciones en la Hermandad Internacional”.

Society must be organized "by means of the free federation of labor associations from below upwards, both in industry and agriculture, of scientific associations and societies of workers in art and literature -- at first in communes, then in the federation of communes in each province, of provinces in the nation and of nations in the International Brotherhood." (Message, pp. 197-98).

Con la germinación de una conciencia de clase en la primera mitad del siglo XIX, de este sentimiento de pertenencia a algo nuevo, también fue surgiendo en paralelo un cuestionamiento completo del sistema de clases. La clase trabajadora también podía gestionar la economía. De hecho, no eran raras este tipo de proclamas en el gremialismo medieval o sea que tenían precedentes.

El movimiento socialista lo que hacía era actualizarlas. Por un lado apareció el cooperativismo y por el otro el sindicalismo. Pero el cooperativismo con el paso de las décadas perdió su aspiración a una sociedad nueva, distinta de la burguesa. El cooperativismo se adaptó a las circunstancias, quizás porque no le fue del todo mal a nivel económico y era capaz de garantizar una vida digna para sus asociados.

Pero el sindicalismo pasó de una primera etapa de apoliticismo y de reivindicación meramente laboral, de mejora de condiciones, a cuestionar su rol en la sociedad. Los sindicatos eran organismos de autoorganización laboral, pero también podían ser organismos de poder obrero. En las grandes huelgas los comités obreros controlaban no sólo las zonas fabriles para que no entraran esquiroles a trabajar sino también sus barrios y en ocasiones incluso poblaciones enteras. Los comedores populares, las guarderías, los piquetes eran habituales. La conciencia de este poder, de capacidad de gestionar un territorio, fue generando un sindicalismo político, político de sí mismo. La praxis de huelga, sabotaje, boicot y label había creado escuela.

El Congreso precisa, por los puntos siguientes, esta afirmación teórica: en la obra reivindicativa cotidiana, el sindicalismo persigue la coordinación de los esfuerzos obreros, el aumento del bienestar de los trabajadores por la realización de las mejoras inmediatas, tales como la disminución de las horas de trabajo, el aumento de los salarios, etcétera.

Pero esta tarea no es más que un costado de la obra del sindicalismo: prepara la emancipación integral que sólo puede realizarse por la expropiación capitalista; preconiza como medio de acción la huelga general y considera que el sindicato, hoy día grupo de resistencia, será en el porvenir el núcleo de la producción y de la distribución; base de reorganización social.

El Congreso declara que esta doble tarea, cotidiana y de porvenir, se desprende de la situación de asalariados que pesa sobre la clase obrera y que hace para todos los trabajadores, cualesquiera que sean sus tendencias políticas o filosóficas, un deber el pertenecer al agrupamiento esencial que es el sindicato.

Carta de Amiens, octubre de 1906

Ya no se necesitaba un partido que retomara las peticiones del sindicato y las llevara al Parlamento o al Gobierno. Ahora el sindicato podría dictar sus normas en la sociedad. El sindicato podía tomar los medios de producción (campos, fábricas y talleres). Podía hacer funcionar una ciudad o un país si conseguía organizar adecuadamente a los trabajadores. Por tanto, el sindicalismo (apellidado revolucionario) se convirtió en un nuevo modelo de socialismo.

Jack London, conocido escritor socialista norteamericano describía cómo se imaginaba una huelga general en la que la clase trabajadora dejara abandonase el trabajo en masa. Se daba de forma natural una mezcla de caos en el viejo orden y la construcción de un nuevo poder basado en el sindicato. Era una situación utópica, sin duda, pero como la realidad suele superar a la ficción la huelga general que respondió el golpe de estado de Kapp en la Alemania de 1920 fue tan total que el general no encontró quien le mecanografiara la declaración de estado de excepción y tuvo que hacerlo su familia.

Hacia 1910 llegó su período de madurez y pronto este tipo de agrupaciones obreras se extendieron por todo el mundo. Su período álgido fue entre 1910 y 1930 ejerciendo el control territorial en varias ocasiones: la semana roja italiana de 1912, las huelgas en las ciudades norteamericanas de Seattle, Calgary, Edmonton… en Limerick, en el Clydeside, en el barrio de Saint Denis de París en 1919, en las ocupaciones de fábrica de Italia de 1920, en la insurrección de Río de Janeiro de 1917, en la Semana Trágica argentina de 1919 y luego en la Patagonia... y un largo etcétera.

Durante la guerra civil española fue cuando se puso en práctica este modelo a gran escala. En las ciudades industriales republicanas se instauraron comités revolucionarios que en la mayoría de ocasiones fueron obra de los sindicatos. Los trabajadores, educados por la lucha de clases, ocuparon sus fábricas y talleres. Pronto se coordinaron a través de los sindicatos y establecieron una colectivización de la industria que dio pie a un control efectivo de la economía por los sindicatos.

A nivel ideológico el anarquismo siempre se atribuyó el sindicalismo revolucionario como propio. Sin embargo también una parte del marxismo apostó por esta táctica como por ejemplo Daniel DeLeon y Bill Haywood de la IWW o Joaquín Maurín y Andreu Nin en la CNT. Así, mientras en España se acuñaba el término anarcosindicalismo, fundiendo el sindicalismo revolucionario con los principios anarquistas, en Estados Unidos se inventaba el “sindicalismo industrial” revolucionario. Venía a ser lo mismo pero con matices. No pocas veces se hablaba de estado industrial o estado sindical, refiriéndose a que los sindicatos gobernarían la sociedad.

Entonces, dada la aspiración de los sindicatos a gobernar la sociedad o a gestionar la economía, el sindicato se va dotando de comités técnicos y de estudios económicos, de cajas de resistencia, de cooperativas de apoyo, de mutualidades a modo de seguro, etc. El sindicalismo va afiliando sectores que normalmente no están sindicalizados (sindicatos de estudiantes, de jubilados, de mujeres que están en el hogar) y habla de unidad sindical. Desea unir toda la clase obrera en una misma organización que cubre todas las necesidades básicas. Esto es una vía de sustitución del estado burgués.

También una parte del fascismo tuvo su origen en el sindicalismo revolucionario. En general se trataba de personas que habían militado en el sindicalismo pero que habían adoptado el fascismo corporativista como modelo. El estado se regía por un poder fuerte representado por un gobierno y un sindicato único. Esta deriva se pudo ver entre algunos sindicalistas italianos, por ejemplo, de la Unione Italiana dei Lavoro que fue escisión de la USI anarcosindicalista. Se dice que la primera ocupación de fábricas en 1920 la realizó esta organización izando la bandera nacional, y no la roja, como ocurría en las huelgas posteriores. De hecho en aquellos años se entendía el fascismo como una especie de derivación de las ideas sindicalistas. Hasta que la entrada en masa de burgueses, estudiantes, militares y campesinos pudientes borró la influencia de la primera hornada. Algunas figuras serían Alceste De Ambris (que luego rompió con el fascismo y participó en los Arditi dei Popolo) o el futurista Filippo Marinetti y en Francia George Sorel.

Siguiendo con las curiosidades históricas, a veces choca ver como se utilizaba el término “anarcosindicalista” como insulto entre los marxistas. Este calificativo recibió Alexandra Kollontai y toda la Oposición Obrera en un congreso del Partido Bolchevique. En su opinión la economía comunista debía edificarse por parte de los sindicatos, que tendrían que ser independientes del estado y así poder crear una democracia industrial – quizás en línea con lo que decía De Leon – y no depender de unas estructuras burocráticas conformadas por personas que no conocían el funcionamiento real de la economía. Su oposición fue barrida del mapa en 1922, valga decir que el anarcosindicalismo ruso (de origen anarquista) ya había sido totalmente liquidado en 1920.

El ruso Gregori Maximoff haría una de las obras fundamentales de lo que estamos hablando, el Programa Anarcosindicalista. Fue escrito en 1927 en ruso y luego traducido a diferentes idiomas. A partir de él encontramos el clásico de Rudolf Rocker, Anarcosindicalismo Teoría y Práctica. Y a partir de ahí la mayoría de los textos relevantes son de militantes relacionados con España como por ejemplo Abad de Santillán, Gaston Leval o Germinal Esgleas.

Hablando de Santillán, podemos hacer un nuevo inciso histórico presentando otra variante del sindicalismo revolucionario. Se trata del “movimiento obrero anarquista” o “forismo”. Le da mucha importancia a los principios anarquistas, de tal manera que más allá de un sindicato anarquista, la organización obrera se convierte en una organización integral político-social. La afiliación a este sindicato debía aceptar los principios y por tanto la cuestión identitaria era trascendental. La valía de esta idea recae en su propuesta finalista, ya que fue el primer sindicato que declaró el que el comunismo anarquista era su meta. Anteriormente las declaraciones públicas eran mucho más vagas (emancipación social, liberación de la clase, etc.). En cambio, al tener una postura ideológica tan fuerte alienó parte de la clase trabajadora favoreciendo la ruptura de la unidad y a la larga la consolidación de opciones socialistas y comunistas, ya que no volvió a encontrar un espacio de confluencia con el resto del sindicalismo revolucionario (representado por la FORA del IX Congreso). Esta es la forma de pensar de una parte del anarcosindicalismo actual que se basa en los principios más que en la táctica.

Siguiendo en Argentina pero en 1968, la central sindical CGTA lanzó en público un programa nítidamente revolucionario. A pesar de provenir de una mezcla de conceptos marxistas, peronistas revolucionarios o de la teología de la liberación, el programa se puede leer claramente en clave sindicalista revolucionaria: propiedad social, intervención obrera en la administración de las empresas y la distribución, nacionalización de los sectores básicos de la economía, reforma agraria, expulsión de las empresas monopolistas, no reconocimiento de los compromisos financieros, educación pública… En definitiva, hacen un llamamiento a la acción política del sindicalismo, que denominan sindicalismo integral, y pretenden proyectarlo hacia el control del poder.

Mucho ha llovido ya de cuando se pronunciaron estos discursos. En Europa el sindicalismo estaba tan burocratizado y al servicio del sistema que los teóricos del socialismo de los años 60 y 70 apenas los tuvieron en cuenta en sus escritos. El sindicato apenas tiene una función secundaria. Y en caso de explosión revolucionaria (Hungría ’56, París ‘68, Bolonia ’77, Polonia ’80…) aparecen las asambleas y los consejos. Su problema es que solamente sobreviven en el conflicto y que la participación decae cuando las aguas vuelven a calmarse. Es el momento para que el estado vuelva a apoderarse de la hegemonía y disuelva el contrapoder.

Otras versiones actuales serían las cooperativas y las fábricas recuperadas y autogestionadas. Está muy claro que las trabajadoras y trabajadores pueden gestionar sus empresas. Falta, eso sí que lo hagan según un proyecto finalista concreto. Se entiende que al plantear este proyecto finalista se iniciará una contraofensiva desde el poder de la burguesía, ya que se cuestionaría el sistema entero y se propondría una alternativa. La alternativa siempre ha sido el socialismo, se le apellide como se le apellide. Y para que sea realmente transformador debe atender a unos valores y principios radicalmente democráticos e igualitarios.

En los años 70 se escribió en algunos periódicos por parte de miembros de la CNT, algún artículo reivindicando la gestión de la seguridad social por parte de los sindicatos. Esto es similar a la gestión de las pensiones y de los seguros de desempleo en los países nórdicos. De hecho, si el sindicalismo nórdico ha sido masivo ha sido por este modelo de gestión y se podría decir que el estado del bienestar que han disfrutado en esa zona se lo deben al sindicalismo (a pesar de que no se trate de un sindicalismo de conflicto si no de negociación colectiva).

¿Qué es lo deseable hoy en día?

En primer lugar se necesita ser una herramienta de representatividad de los trabajadores y de negociación colectiva. Se entiende que sin esto directamente no hay sindicalismo. Una vez logrado, se pueden dar algunos pasos en la formación de cuadros y la adaptación de estructuras para la gestión. Evidentemente esto se dará en paralelo con la implicación del sindicalismo en procesos transformadores más amplios, quizás en clave de frente común entre sindicatos y movimientos sociales, o de la alianza entre sindicalismo y movimiento cooperativista. El caso es que para ser revolucionario hay que aspirar a hacer una revolución. Pero querer hacerla sin más ni más no ayuda a alcanzar el objetivo, se requiere muchísima preparación. De ahí lo de las alianzas con otros actores. En la famosa revolución española el anarcosindicalismo se equivocó de pleno al enfrentarse en Barcelona al movimiento cooperativista. Pensaban que lo iban a integrar sin más en sus colectividades. En lugar de ello, provocaron que este movimiento se cerrara en sí mismo y que buscara partidos que lo defendieran de los intentos de absorción. Lo encontraron, fue el PSUC y lo utilizó para minar la revolución.

Este es el reto del nuevo sindicalismo del siglo XXI.
Tierra y Libertad
Todo por hacer
CS La Brecha
La Iconoclasta


Puede que lo que hacemos no traiga siempre la felicidad, pero si no hacemos nada, no habrá felicidad.

Responder