Página 1 de 1

[PDF] 32 petjades - La visió moderna dels animals domèstics

Publicado: 21 Mar 2017, 11:55
por p-ll
Trenta-dos petjades - La visió moderna dels animals domèstics (on-line/descàrrega)
Autoria: El Club dels Vius
Pàgines: 13

Llibret dividit en tres blocs i trenta-dos apartats. Al primer bloc es parla del lloc que ocupa l’humà en el món que l’envolta, i de les temptacions que l’assalten sobre com situar­-se en relació a la resta d’espècies de la Terra. El segon bloc aborda la manera en què els humans veuen als animals anomenats domèstics que habiten els carrers, camps, muntanyes, etc., especialment els animals susceptibles de ser mascotes. En definitiva, la conducta humana davant els animals que no tenen això que diem amo. Finalment, al tercer bloc, es tracta la relació existent entre un humà i els animals amb els que conviu i dels que es fa càrrec, concretament els anomenats animals de companyia.